Inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacja budowlana to wykonanie rysunków technicznych danego obiektu na podstawie własnych pomiarów.
Dzięki zastosowaniu odpowiednich przyrządów oraz technik mamy możliwość zmierzenia najbardziej niedostępnych miejsc oraz odzwierciedlenia z dużą dokładnością rzeczywistych kształtów danego obiektu.

Inwentaryzację wykonuje się w wielu przypadkach, do których należą m.in.:
 • Brak aktualnej dokumentacji technicznej obiektu
 • Rozbudowa/nadbudowa/przebudowa
 • Wyburzenie obiektu
 • Dokonanie wpisu lub aktualizacji ksiąg wieczystych
 • Wyliczenie powierzchni użytkowej i innych parametrów
 • Zmiana funkcji użytkowej pomieszczeń
Poszczególne dokumentacje inwentaryzacyjne mogą się miedzy sobą różnić zawartością. Należy bowiem pamiętać, iż zawartość dokumentacji inwentaryzacyjnej jak również skalę rysunków, czy zakres detali dostosowuje się do konkretnych celów jakim ona ma służyć.

Podstawowymi składowymi dokumentacji inwentaryzacyjnej są:
 • Strona tytułowa
 • Opis techniczny
 • Rzuty poziome wszystkich kondygnacji
W zależności od potrzeb oraz sposobu późniejszego wykorzystania dokumentacji można ją poszerzać o kolejne składowe tj.:
 • Przekroje przez wszystkie kondygnacje
 • Rzuty elewacji
 • Rzuty dachu (z lub bez więźby dachowej)
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Inwentaryzacja instalacji znajdujących się w obiekcie
 • Mapy sytuacyjne obiektu
Przekazanie dokumentacji następuje w formie papierowej w ustalonej z zamawiającym ilości egzemplarzy oraz skali. Zamawiający może również zażyczyć sobie dodatkowo formy elektronicznej w/w dokumentacji.

Oczywistym jest, iż obszerność dokumentacji wpływa na koszt jej sporządzenia. Dlatego istotną rzeczą jest dostosowanie dokumentacji do swoich celów i potrzeb, co minimalizuje koszty oraz ilość zbędnych dokumentów.