Studia

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości może zdobyć osoba fizyczna po spełnieniu kilku wymogów. Te wymogi to między innymi:
  • odpowiednie wykształcenie – wyższe
  • ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości
Obowiązek ukończenia studiów podyplomowych nie dotyczy osoby, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, co potwierdza suplement do dyplomu lub zaświadczenie uczelni.