Świadectwa energetyczne

W związku z obowiązującym od 1 stycznia 2009r. prawem, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest obowiązkowe w przypadku:
  • każdego budynku oddawanego do użytkowania
  • zawarcia umowy kupna-sprzedaży
  • wynajmu
W związku z powyższym oferujemy sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej wszelkiego rodzaju obiektów, jak również doradztwo odnośnie w/w zagadnień.

Swoją ofertę kierujemy do przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych, którzy są zobligowani, bądź zainteresowani posiadaniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku będącego w ich władaniu.