Wycena nieruchomości

Świadczymy usługi w zakresie wyceny:
 • nieruchomości lokalowych:
  • lokali mieszkalnych
  • lokali użytkowych
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
  • działek gruntu
  • gruntów rolnych
  • gruntów leśnych
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • części składowych nieruchomości
 • nieruchomości budynkowych
 • ograniczonych praw rzeczowych oraz zobowiązaniowych:
  • spółdzielczych własnościowych praw
  • służebności
  • użytkowania
  • dożywocia
Określamy wartość nieruchomości dla celów:
 • kupna-sprzedaży
 • zabezpieczenia kredytów
 • ubezpieczeniowych
 • postępowań spadkowych, podziałów majątkowych, itp.
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • ustalenia wysokości odszkodowań
 • rozliczenia nakładów dokonanych na nieruchomości
 • innych określonych przez zleceniodawcę
Ponadto oferujemy:
 • analizy rynku nieruchomości
 • analizy opłacalności inwestycji
 • analizy skutków uchwalenia lub zmiany mpzp
 • doradztwo w zakresie rynku nieruchomości