Referencje

SM Budowlani

Ilość lokali: 704
Powierzchnia: 67 149 m2
Kubatura: 181 242 m3

SM Wojewodzianka

Ilość lokali: 54
Powierzchnia: 4 787 m2
Kubatura: 11 986 m3

ZBiLK Szczecin

Ilość lokali: 366
Powierzchnia: 25 606 m2
Kubatura: 105 009 m3

PGE Dystrybucja

Ilość lokali: -
Powierzchnia: 20 586 m2
Kubatura: 82 344 m3

ZGM ADM2

Ilość lokali: 260
Powierzchnia: 16 103 m2
Kubatura: 72 768 m3

ZGM ADM3

Ilość lokali: 287
Powierzchnia: 17 087 m2
Kubatura: 70 989 m3

UM Bogatynia

Ilość lokali: 356
Powierzchnia: 27 897 m2
Kubatura: 88 208 m3