Standardy

Obecnie jedynym standardem zawodowym obowiązującym wszystkich rzeczoznawców majątkowych(stosownie do definicji zawartej w art. 4 pkt 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami) jest ogłoszony Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2010r. standard zawodowy:

Powszechne Krajowe Zasay Wyceny są zalecane rzeczoznawcom majątkowym do stosowania jako zasady dobrej praktyki zawodowej i dorobek środowiska.

Krajowe Standardy Wyceny

Podstawowe:

Specjalistyczne: