Egzamin na rzeczoznawcę majątkowego

Baza Wiedzy
egzamin na rzeczoznawcę majątkowego

Kiedy decydujemy się na karierę rzeczoznawcy majątkowego, musimy być przygotowani na wyzwania, które czekają na nas podczas postępowania kwalifikacyjnego. To długotrwały proces, który wymaga staranności, wiedzy i determinacji. Pozwól, że przeprowadzę Cię przez ten złożony, ale satysfakcjonujący proces, dzieląc się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Egzamin na rzeczoznawcę majątkowego – Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego: „etap wstępny”

Warunki przystąpienia do etapu wstępnego

Aby przystąpić do egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego, musisz spełnić kilka warunków. Najważniejsze z nich to:

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Niebycie karanym za przestępstwa wymienione w przepisach.
 • Posiadanie wyższego wykształcenia oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku

Do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych musisz dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Oświadczenie o niekaralności.
 3. Dokumenty potwierdzające wyższe wykształcenie i ukończenie studiów podyplomowych.
 4. Dwie fotografie.
 5. Dziennik praktyki zawodowej.
 6. Sześć projektów operatów szacunkowych.
 7. Dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

To jest moment, w którym Komisja weryfikuje, czy spełniasz wszystkie wymagania. Jest to etap, który wielu kandydatów lekceważy, a przecież to właśnie tutaj budujemy fundamenty naszej przyszłej kariery.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego: „egzamin”

Część pisemna egzaminu

Część pisemna trwa 90 minut i polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 90 pytań. Kluczowe jest tu rzetelne przygotowanie się z zakresu merytorycznego pytań określonych w rozporządzeniu. Każda prawidłowa odpowiedź to jeden punkt, a żeby przystąpić do części ustnej, musisz uzyskać co najmniej 65 punktów.

Część ustna egzaminu

Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić tylko ci, którzy osiągnęli wymaganą ilość punktów w teście pisemnym. W trakcie części ustnej omówisz procedury wyceny nieruchomości zawarte w projektach operatów szacunkowych lub wylosowane procedury wyceny nieruchomości. Komisja ocenia Twoją wiedzę w skali od 0 do 3 punktów za każdą odpowiedź. Aby uzyskać wynik pozytywny, musisz zdobyć minimum 14 z 24 możliwych punktów.

Koszty postępowania kwalifikacyjnego

Opłaty za egzamin na rzeczoznawcę majątkowego są istotnym elementem, o którym należy pamiętać. Całkowity koszt postępowania kwalifikacyjnego wynosi 1150 zł:

 • Etap wstępny: 250 zł
 • Część pisemna egzaminu: 450 zł
 • Część ustna egzaminu: 450 zł

Zwrot opłat

W pewnych sytuacjach możliwy jest zwrot wniesionych opłat. Na przykład, jeżeli wycofasz wniosek o nadanie uprawnień zawodowych nie później niż na 7 dni przed terminem etapu wstępnego, możesz liczyć na zwrot pełnej kwoty. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu z przyczyn losowych, także masz prawo ubiegać się o zwrot, o ile złożysz odpowiedni wniosek w terminie 7 dni od planowanego terminu egzaminu.

Przygotowanie do egzaminu: klucz do sukcesu

Przygotowanie do egzaminu rzeczoznawcy majątkowego to proces, który wymaga systematyczności i zaangażowania. Oto kilka porad, które pomogą Ci w efektywnym przygotowaniu:

1. Studiuj materiały

Nie ograniczaj się tylko do przepisów prawa. Studiuj również literaturę specjalistyczną, uczestnicz w kursach i szkoleniach. Im szersza będzie Twoja wiedza, tym pewniej poczujesz się podczas egzaminu.

2. Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

Praktyczne doświadczenie jest nieocenione. Staraj się angażować w różnorodne projekty, które pozwolą Ci zdobyć wiedzę praktyczną. Sporządzanie operatów szacunkowych to doskonały sposób na praktyczne przygotowanie do egzaminu.

3. Konsultacje z doświadczonymi rzeczoznawcami

Nie wahaj się prosić o pomoc bardziej doświadczonych kolegów po fachu. Konsultacje z doświadczonymi rzeczoznawcami mogą dostarczyć Ci cennych wskazówek i pomóc zrozumieć złożone aspekty wyceny nieruchomości.

4. Systematyczność i planowanie

Stwórz harmonogram nauki i trzymaj się go. Systematyczne podejście do nauki pomoże Ci przyswoić materiał w sposób uporządkowany i skuteczny.

5. Samodzielne sporządzanie operatów szacunkowych

Przygotowanie projektów operatów szacunkowych jest wymagane do przystąpienia do egzaminu. Im więcej takich projektów sporządzisz, tym lepiej zrozumiesz proces wyceny nieruchomości.

Podsumowanie

Egzamin na rzeczoznawcę majątkowego to wymagający proces, ale jego przejście otwiera drzwi do fascynującej i satysfakcjonującej kariery. Klucz do sukcesu tkwi w rzetelnym przygotowaniu, systematyczności i praktyce. Pamiętaj, że każda inwestycja w swoją edukację i rozwój zawodowy zwróci się wielokrotnie, a zdobyte uprawnienia pozwolą Ci na realizację zawodowych marzeń.

Egzamin majątkowy to nie tylko test wiedzy, ale również sprawdzian Twojej determinacji i zaangażowania. Podejdź do niego z pasją i przekonaniem, a na pewno odniesiesz sukces.

Ernest Konieczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do Góry