Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Prawo Baza Wiedzy

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę jest niezbędnym dokumentem w przypadku planowanej rozbiórki budynku lub części budynku. Jest to ważny etap w procesie inwestycyjnym, który wymaga starannego przygotowania i spełnienia określonych wymagań. W tym artykule omówimy, jak przygotować wniosek o pozwolenie na rozbiórkę oraz udzielimy wskazówek i porad dla osób składających ten wniosek.

Jak przygotować wniosek o pozwolenie na rozbiórkę?

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę jest dokumentem, który musi być złożony w odpowiednim urzędzie. Przed rozpoczęciem jego przygotowania, należy upewnić się, że jest się właścicielem nieruchomości lub posiada się wymagane pełnomocnictwo. Następnie należy zgromadzić niezbędne dokumenty, takie jak: działka lub jej część, na której planowana jest rozbiórka, mapę lub plan sytuacyjny oraz projekt rozbiórki.

Ważnym elementem wniosku jest także wyjaśnienie celu rozbiórki, jak również przedstawienie planu jej przeprowadzenia. W przypadku rozbiórki budynku lub części budynku wpływającej na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, należy również przedstawić dokument potwierdzający, że rozbiórka nie będzie stanowić zagrożenia dla otoczenia. Należy także pamiętać o uiszczeniu wymaganych opłat za rozpatrzenie wniosku oraz za wystawienie pozwolenia na rozbiórkę.

Wskazówki i porady dla osób składających wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Przy składaniu wniosku o pozwolenie na rozbiórkę warto pamiętać o kilku istotnych wskazówkach. Po pierwsze, należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami stawianymi przez odpowiedni urząd. W przypadku braku wymaganych dokumentów, wniosek może zostać odrzucony, co opóźni realizację planów inwestycyjnych.

Po drugie, ważnym krokiem jest także zapewnienie, że projekt rozbiórki jest zgodny z przepisami prawa oraz z planem miejscowym. Należy także pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od sąsiednich nieruchomości oraz przestrzeganiu innych wymogów dotyczących bezpieczeństwa.

Po trzecie, zaleca się także skorzystanie z pomocy specjalisty, takiego jak architekt czy geodeta. W przypadku skomplikowanych projektów lub wątpliwości co do zgodności z przepisami, może to przyspieszyć proces uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę: Kompletny Przewodnik

1. Kiedy wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę jest wymagane w przypadku, gdy planujesz rozbiórkę obiektów budowlanych, które:

 • Znajdują się w strefach objętych ochroną konserwatorską.
 • Mają wysokość powyżej 8 metrów i znajdują się w odległości mniejszej niż połowa wysokości od granicy działki.
 • Są objęte ochroną jako zabytki.
 • Znajdują się na obszarach objętych ochroną środowiska.

2. Wymagane dokumenty

Aby uzyskać pozwolenie na rozbiórkę, musisz złożyć wniosek do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Poniżej znajduje się lista dokumentów, które zazwyczaj są wymagane:

 1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę:
  • Formularz wniosku dostępny w urzędzie miasta, gminy lub na stronach internetowych odpowiednich urzędów.
 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa:
  • Aktualna mapa z zaznaczonym obiektem do rozbiórki i jego otoczeniem.
 3. Opis techniczny obiektu:
  • Szczegółowy opis obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki, w tym jego wymiary, materiały budowlane, stan techniczny, itd.
 4. Opinia techniczna:
  • Ocena stanu technicznego obiektu sporządzona przez uprawnionego inżyniera budownictwa.
 5. Projekt rozbiórki:
  • Plan i sposób przeprowadzenia rozbiórki, sporządzony przez uprawnionego projektanta. Powinien on zawierać m.in. zabezpieczenia sąsiednich budynków, sposób postępowania z materiałami z rozbiórki, itd.
 6. Zgody właścicieli sąsiednich nieruchomości:
  • Jeśli rozbiórka może wpływać na sąsiednie nieruchomości, konieczne mogą być zgody ich właścicieli.
 7. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
  • Jeśli obiekt znajduje się na obszarze, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 8. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością:
  • Akt własności lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.
 9. Opłata skarbowa:
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.

3. Procedura składania wniosku

 1. Przygotowanie dokumentów: Upewnij się, że masz wszystkie wymagane dokumenty i są one kompletne oraz prawidłowo wypełnione.
 2. Złożenie wniosku: Wniosek wraz z załącznikami złóż w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy. Możesz to zrobić osobiście, pocztą lub elektronicznie, jeśli urząd oferuje taką możliwość.
 3. Ocena wniosku: Urząd ma 65 dni na rozpatrzenie wniosku. W tym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.
 4. Wydanie decyzji: Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, urząd wydaje decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę.
 5. Odbiór decyzji: Po otrzymaniu decyzji, możesz przystąpić do prac rozbiórkowych zgodnie z projektem i warunkami określonymi w decyzji.

4. Przykładowy wzór wniosku

Wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (link do pobrania przykładowego wzoru wniosku)

5. Wskazówki praktyczne

 • Staranność: Upewnij się, że wszystkie informacje we wniosku są dokładne i zgodne z prawdą.
 • Konsultacje: Skonsultuj się z inżynierem budowlanym lub prawnikiem specjalizującym się w prawie budowlanym, aby upewnić się, że spełniasz wszystkie wymagania.
 • Planowanie: Zadbaj o odpowiednie planowanie rozbiórki, aby uniknąć problemów z sąsiadami i spełnić wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Złożenie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę może wydawać się skomplikowane, ale z odpowiednim przygotowaniem i dbałością o szczegóły można przejść przez ten proces sprawnie i bez problemów.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę jest ważnym dokumentem, który wymaga starannego przygotowania i spełnienia określonych wymagań. Przed złożeniem wniosku, warto przeprowadzić dokładną analizę wymagań oraz zapewnić, że wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne. W przypadku wątpliwości lub niejasności, warto skorzystać z pomocy specjalisty. Przestrzegając tych wskazówek, proces uzyskania pozwolenia na rozbiórkę powinien przebiegać sprawnie i bez problemów.

Ernest Konieczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do Góry